Vesti

Napredna obuka za korišćenje Microsoft Office Project Professional alata biće održana od 8-10. jula 2019. godine, u vremenskom intervalu od 8:30h do 16h, u prostorijama za informatičku obuku firme “Energodata”, u ulici Bulevar Mihajla Pupina br. 12, 11070 Novi Beograd. Prijavu za obuku možete izvršiti ovde.

Napredna obuka obuhvata više tematskih celina, a izradom celovitog plana realnih portfolia, programa i projekta i simulacijom realizacije proći će se svaka od predviđenih celina i tako integralno prikazati primena MS Project Professional-a u portfolio okruženju. Tokom obuke predviđeno je da polaznici u potpunosti prođu pet različitih realnih projekata u okviru portfolia, a sama obuka bazirana je na interaktivnom radu.

http://gty.im/611101598

Program obuke

8. jul 2019. – ponedeljak

Inicijacija portfolia i programa i izrada vremenskog plana realizacije programa i portfolia.

9. jul 2019. – utorak

Planiranje troškova i resursa za realizaciju i detaljna razrada portfolia i programa.

10. jul 2019. – sreda

Praćenje realizacije portfolia i programa i izveštavanje.

Napredna obuka – program

Informacije o obuci

  1. Fond časova obuke: 24 časa. Cena obuke: 41.000 din + PDV
  2. Svi polaznici nakon završene obuke dobijaju zvaničan sertifikat Centra za upravljanje projektima.
  3. Predavanja realizuju eminentni profesori Univerziteta u Beogradu, sa preko 15 godina praktičnog iskustva.
  4. Polaznici dobijaju i potrebni literaturu, CD sa primerima i template-ima, kao i drugi prateći materijal.
  5. Prijavu za obuku možete izvršiti ovde.
  6. Prijavu za obuku možete izvršiti i telefonom: mob. 063/493-987.