O nama

O nama

Centar za Microsoft Project ima za cilj da afirmiše primenu savremenog koncepta upravljanja projektima i upotrebu Microsoft Project-a kao specijalizovanog softvera za podršku upravljanju projektima. Svojim aktivnostima Centar za Microsoft Project želi da pomogne svim korisnicima ovog softvera da ostvare svoje ciljeve vezane za uspešno upravljanje projektima. Centar za Microsoft Project je osnovan uz saradnju sa kancelarijom Microsoft-a u Srbiji.

Naš pristup

Microsoft Project predstavlja jedan od najpoznatijih softverskih paketa koji se koriste kao podrška upravljanju projektima. Razvila ga je poznata softverska firma Microsoft u skladu sa logikom široko prihvaćenog Microsoft Office paketa tako da je ostvarena konzistentnost u radu, jedinstvo komandi i visok nivo integracije sa drugim programima iz ovog paketa. Ovaj programski paket je namenjen, pre svega, za planiranje, praćenje i kontrolu realizacije različitih vrsta projekata, i predstavlja jedan od najlakših i najviše korišćenih programskih paketa za upravljanje projektima.
Microsoft Project omogućava sagledavanje veoma složenih projekata kroz raščlanjavanje projekata na pojedine faze i delove, kao i povezivanje pojedinih delova ili više projekata radi zajedničkog korišćenja resursa i efikasnijeg timskog rada. Microsoft Project omogućava izradu dinamičkih planova, planiranje različitih vrsta resursa, planiranje i analizu troškova, praćenje i kontrolu izvršenja projekta, analizu rizika, kreiranje različitih vrsta izveštaja, uvoz i izvoz projektnih podataka, visok nivo integrisane komunikacije članova projektnog tima i dr.
Microsoft Project & Portfolio Management pomaže da efikasno i efektivno počnete i realizujete vaše projekte. Postojeći šabloni, poznati alati za upravljanje rasporedom i vremenom, i pristup preko različitih uređaja povećavaju produktivnost za projektne menadžere i timove koji su uključeni u planiranje i realizaciju projekata.

Šta mi radimo?

MPP konsalting aktivnosti

Podrška uvođenju i primeni Professional verzije Microsoft Projecta za upravljanje pojedinačnim projektima.

MPS konsalting aktivnosti

Primena Microsoft Project Server sistema kao podrška za upravljanje projektima putem internet tehnologija.

MPP konsalting aktivnosti

Primenu Microsoft Project tehnologija u upravljaju portfoliom projekata na nivou preduzeća.

EPM konsalting aktivnosti

Podršku i uvođenje svih Microsoft Project tehnologija za upravljanje projektima na nivou preduzeća.

PM Office konsalting

Organizaciono projektovanje Project Management Office-a na nivou preduzeća, kroz uvođenje i implementaciju koncepta upravljanja projektima.

Primena savremenih pristupa

Implementacija agilnih i tradicionalnih metoda u upravljanju projektima u Microsoft Project alatima.