Napredna obuka

Napredna obuka namenjena je onima koji su već završili osnovnu obuku i koji žele da savladaju napredne tehnike Microsoft Project Professional-a. Ova obuka obuhvata planiranje i praćenje realizacije programa. Program predstavlja skup projekata sa zajedničkim ciljem, koji dele zajedničku bazu resursa.

Teme obuke

Inicijacija programa

“Plans are only good intentions unless they immediately degenerate into hard work.” ~ Peter Drucker

prvi dan obuke / 8:30-16h

 • Osnove multiprojektnog upravljanja
 • Definisanje projektnih kategorija
 • Definisanje prioriteta projekata
 • Spajanje više projekata
 • Eksterne veze između projekata

Izrada plana programa

“Effective leaders help others to understand the necessity of change and to accept a common vision of the desired outcome.” ~ John Kotter

prvi dan obuke /8:30-16h

 • Kreiranje programa
 • Napredno upravljanje resursima
 • Generički i budžetski resursi
 • Tipovi rezervisanja resursa
 • Zajednička baza resursa

Izrada plana programa

“Most people spend more time and energy going around problems than in trying to solve them.” ~ Henry Ford

drugi dan obuke / 8:30-16h

 • Deljenje resursa između projekata
 • Nivelisanje resursa između više projekata
 • Metod ključnih događaja
 • Upoređivanje različitih projekata
 • Rad sa makroima

Detaljna razrada plana programa

“Better three hours too soon than a minute too late.” ~ William Shakespeare

drugi dan obuke / 8:30-16h

 • Rad sa različitim prikazima
 • Pravljenje dodatnih prikaza
 • Izrada pojedinačnih i kombinovanih prikaza
 • Kreiranje i prilagođavanje tabelarnih prikaza
 • Grafički indikatori

Praćenje realizacije programa i izveštavanje

“Time is the most valuable thing a man can spend.” ~ Theophrastus

treći dan obuke / 8:30-16h

 • Primena Metode ostvarene vrednosti
 • Analiza rizika
 • Praćenje finansija programa
 • Strategije praćenja projekta
 • Praćenje programa (više povezanih projekata)

Praćenje realizacije programa i izveštavanje

“Time is what we want most, but what we use worst.” ~ William Penn

treći dan obuke / 8:30-16h

 • Rad sa eksternim dokumentima
 • Napredne tehnike izveštavanja
 • Prenošenje struktura između projekata
 • Import i export projektnih podataka
 • Povezivanje MSP sa drugima aplikacijama