Razvoj MS Project alata

 • MS Project 2016 – fokus ka agilnim metodologijama!
  Nove mogućnosti u MS Project 2016 uključuju proširenje primene agilnih metodologija za upravljanje projektima, koje zajedno sa nedavno objavljenim Planner integracijama daju projektnim menadžerima širok izbor stila rada pri upravljanju svojim projektima – koristeći agilni pristup sa Scrum-om i Kanban-om, ili hibridni pristup sa tradicionalnijim pristupom vodopada.
 • Pivot tabele postaju sastavni deo novog sistema izveštavanja MS Project 2013!
  Ono što je novo u MS Project-u 2013 uključuje novi segment za izveštaje, bolju integraciju sa drugim Microsoft proizvodima, kao i izgled stavki korisničkog interfejsa. MS Project 2013 sadrži grafičke izveštaje tako da možete dodati sliku bez potrebe za izvozom podataka u drugi program, kao i mogućnost komparacije projekata kroz kontrolne table.
 • Povratak sa novim izgledom u Office tim i web baziran pristup!
  Microsoft Project 2010 uključuje fluent korisnički interfejs poznat kao Ribbon, koji je postao ustaljen u ostalim Office alatima. Izgled je jednostavniji i funkcije su dostupnije korisnicima u ovoj verziji MS Project-a. Mogućnosti MS Project-a proširene su uvođenjem Microsoft Office Project Server-a i Microsoft Project Web Access-a. MS Project Server čuva podatke projekta u centralnoj bazi podataka baziranoj na SQL-u, omogućavajući višestrukim, nezavisnim projektima pristup zajedničkoj bazi resursa. Web Access omogućava ovlašćenim korisnicima pristup bazi podataka Project Servera preko interneta i uključuje vremenske tabele, grafičku analizu opterećenja resursa i administrativne alatke. Neke od ključnih unapređenja MS Project 2010 su:
  • Vremenska linija
  • Pregled planera tima
  • Neaktivni zadaci
  • Korisnički kontrolisani raspored
 • Koncept primene MS Project alata. Upravljanje projektom je kao žongliranje tri lopte – vreme, troškovi i kvalitet. Upravljanje programom je poput trupe cirkuskih izvođača koji stoje u krugu, svaki žonglira tri lopte i pritom zamenjuju loptice s vremena na vreme.
  G. Reiss
 • Strah od novih trendova!
  Microsoft Project 2007 je u novijoj verziji imao neka od poboljšanja, kao što “Multiple level undo”, praćenje efekata promena, korišćenje predefinisanih izveštaja, ali je za razliku od ostalih Office alata ostao što se tiče izgleda nepromenjen.
    Dok su Office alati imali glavnu traku, tzv. ribbon, gde su korisnici na brži i lakši način mogli da koriste alate, MS Project 2007 je ostao dosledan starom klasičnom izgledu. Primera radi, da biste uključili naziv projekta iznad spiska aktivnosti, bilo je potrebno da odvojite nešto više vremena, i preko opcija Tools/Options/Schedule/Show project summary task uključite naziv. Korisnicima koji su radili u ovoj verziji, bila je neobična i sinhronizacija novih Office alata i MS Project-a. Novine koje se ističu za MS Project 2007 su:
  # Planiranje Praćenje Kontrola
  1 Multiple level undo Implikacije promena Dodela budžeta projektima
  2 Tip resursa “cost” Task Drivers Predefinisani izveštaji
  3 Kreiranje šablona Prilagođavanje prikaza i tabela Vremensko fazno izveštavanje – Excel – eksport podataka
 • Microsoft Project 2003
  Microsoft Project 2003 verzija bila je kompatibilna sa drugim alatima iz Office paketa. Jedna od opcija koja je bila karakteristična za ovu verziju MS Project-a je i primena “undo” funkcije samo jednom, odnosno korisnici su nakon svake promene plana projekta morali da “sačuvaju” fajl i time pravili čak i nekoliko desetina fajlova do konačne verzije plana.
 • Microsoft Project 2002 je prvi koji sadrži aktivnu aktivaciju proizvoda, kao što su Office XP i Windows XP. Microsoft Project 2003 je prvi imao ikonicu sa stilom Windows XP.
 • Nastavak razvoja na Windows sistemu
  Microsoft Project 4.0 je prvi koristio zajedničke Office menije, ali je sa druge strane to bila poslednja 16-bitna verzija. Nadalje, razvoj MS Project rešenja je išao u pravcu unapređenja interfejsa u skladu sa Office paketom. MS Project 2000 je bio poslednja verzija koja je pokrenuta na Windows 95 sistemu.
  Microsoft Project 95 – prva 32-bitna verzija koja je dizajnirana za Windows 95
  90% Complete
  Microsoft Project 98 – koristio Tahoma font u menijskim trakama
  70% Complete
  Microsoft Project 2000 – koristio interfejs za podešavanje zasnovan na Windows Installer-u
  90% Complete
  Microsoft Project 2000 – prvi koristio personalizovane menije
  60% Complete
 • Prve verzije za Macintosh
  Prve verzije za Macintosh (Mac) objavljene su 1991. godine. Razvoj MS Project-a za Mac trajale su do 1994. godine, odnosno do četvrte verzije softvera koja je obuhvatala integraciju sa ostalim Office alatima. Microsoft je zaustavio razvoj većine svojih Mac aplikacija i nije ponudio novu verziju Office-a do 1998. godine. Mac nikada posle povlačenja nije objavio verziju Microsoft Project-a.
 • Najbolja kupovina!

  Microsoft je 1985. godine kupio sva prava i plasirao drugu verziju softvera. Alan Boid, Microsoft-ov menadžer razvoja proizvoda, predstavio je aplikaciju kao interni alat za pomoć u upravljanju velikim brojem softverskih razvojnih projekata. Treća verzija za DOS je objavljena 1986. godine, dok je četvrta verzija za DOS bila i konačna DOS verzija, objavljena 1986. Prva verzija za Windows operativni sistem objavljena je 1990. godine.
 • Prva verzija Microsoft Project-a kreirana je za DOS (disk operativni sistem) 1984. godine. Ideja je potekla iz vizije Ron Bredehoeft-a, bivšeg IBM i PC entuzijaste početkom osamdesetih.

Centar za Microsoft Project

Centar za Microsoft Project ima za cilj da afirmiše primenu savremenog koncepta upravljanja projektima i upotrebu Microsoft Project-a kao specijalizovanog softvera za podršku upravljanju projektima.
 
Microsoft Project predstavlja jedan od najpoznatijih softverskih paketa koji se koriste kao podrška upravljanju projektima. Razvila ga je poznata softverska firma Microsoft u skladu sa logikom široko prihvaćenog Microsoft Office paketa tako da je ostvarena konzistentnost u radu, jedinstvo komandi i visok nivo integracije sa drugim programima iz ovog paketa. Ovaj programski paket je namenjen, pre svega, za planiranje, praćenje i kontrolu realizacije različitih vrsta projekata, i predstavlja jedan od najlakših i najviše korišćenih programskih paketa za upravljanje projektima.
Microsoft Project omogućava sagledavanje veoma složenih projekata kroz raščlanjavanje projekata na pojedine faze i delove, kao i povezivanje pojedinih delova ili više projekata radi zajedničkog korišćenja resursa i efikasnijeg timskog rada. Microsoft Project omogućava izradu dinamičkih planova, planiranje različitih vrsta resursa, planiranje i analizu troškova, praćenje i kontrolu izvršenja projekta, analizu rizika, kreiranje različitih vrsta izveštaja, uvoz i izvoz projektnih podataka, visok nivo integrisane komunikacije članova projektnog tima i dr.
Microsoft Project & Portfolio Management pomaže da efikasno i efektivno počnete i realizujete vaše projekte. Postojeći šabloni, poznati alati za upravljanje rasporedom i vremenom, i pristup preko različitih uređaja povećavaju produktivnost za projektne menadžere i timove koji su uključeni u planiranje i realizaciju projekata.