Vesti

Onlajn obuka za korišćenje Microsoft Office Project Professional alata biće održana od 24-26. novembra 2021. godine, u vremenskom intervalu od 10h do 16h, preko skajpa . Prijavu za obuku možete izvršiti ovde.

Obuka obuhvata više tematskih celina, a izradom celovitog plana realnog projekta i simulacijom njegove realizacije proći će se svaka od predviđenih celina i tako integralno prikazati primena MS Project Professional-a u upravljanju projektima. Tokom obuke predviđeno je da polaznici u potpunosti prođu dva različita realna projekta, a sama obuka bazirana je na interaktivnom radu.

Program obuke

24. novembar 2021. – sreda

Inicijacija projekta i izrada vremenskog plana realizacije projekta.

25. novembar 2021. – četvrtak

Planiranje troškova i resursa za realizaciju projekta.

26. novembar 2021. – petak

Praćenje realizacije projekta i izveštavanje.

Teme obuke

Inicijacija projekta

“Plans are only good intentions unless they immediately degenerate into hard work.” ~ Peter Drucker

prvi dan obuke / 10-16h

  • Osnove MS Project-a
  • Rad sa datotekama
  • Definisanje kalendara projekta
  • Tehnika mrežnog planiranja
  • Unošenje aktivnosti projekta

Izrada plana projekta

“Effective leaders help others to understand the necessity of change and to accept a common vision of the desired outcome.” ~ John Kotter

prvi dan obuke /10-16h

  • Izrada dinamičkog plana projekta
  • Uspostavljanje veza između aktivnosti
  • Modifikovanje veza između aktivnosti
  • Odlaganje početka aktivnosti
  • Vremensko preklapanje aktivnosti

Izrada plana projekta

“Most people spend more time and energy going around problems than in trying to solve them.” ~ Henry Ford

drugi dan obuke / 10-16h

  • Deljenje aktivnosti
  • WBS tehnika
  • Metod ključnih događaja
  • Pojam resursa i troškova
  • Analiza količine rada i jedinica resursa

Detaljna razrada plana projekta

“Better three hours too soon than a minute too late.” ~ William Shakespeare

drugi dan obuke / 10-16h

  • Unošenje podataka o resursima u projekat
  • Unošenje dodatnih podataka o troškovima
  • Raspoređivanje resursa na aktivnostima
  • Pojam i postupak nivelisanja resursa
  • Pronalaženje preopterećenih resursa

Fino podešavanje plana projekta

“Time is the most valuable thing a man can spend.” ~ Theophrastus

treći dan obuke / 10-16h

  • Sortiranje i grupisanje aktivnosti i resursa
  • Filtriranje aktivnosti i resursa
  • Definisanje prilagođenih polja
  • Definisanje tabela i ekranskog prikaza
  • Prenošenje struktura podataka

Praćenje realizacije projekta i izveštavanje

“Time is what we want most, but what we use worst.” ~ William Penn

treći dan obuke / 10-16h

  • Analiza rizika
  • Praćenje realizacije projekta
  • Pregled odstupanja od prvobitnog plana
  • Izrada, izmena i štampanje izveštaja
  • Izrada plana projekta (workshop)

Informacije o obuci

 1. Fond časova obuke: 24 časa. Cena obuke: 30.000 din + PDV
 2. Svi polaznici nakon završene obuke dobijaju zvaničan sertifikat Centra za upravljanje projektima.
 3. Predavanja realizuju eminentni profesori Univerziteta u Beogradu, sa preko 15 godina praktičnog iskustva.
 4. Polaznici dobijaju i potrebni literaturu, CD sa primerima i template-ima, kao i drugi prateći materijal.
 5. Prijavu za obuku možete izvršiti ovde.
 6. Prijavu za obuku možete izvršiti i telefonom: mob. 063/493-987.