Primena MS Project-a kroz agilno upravljanje projektima

Projektni timovi imaju od sada nove mogućnosti u planiranju projekata, koji zajedno sa nedavno objavljenim Planner integracijama pružaju projektnim menadžerima širok izbor stila rada pri upravljanju svojim projektima – koristeći agilni pristup sa Scrum-om i Kanban pristupom, ili hibridnim pristupom u integraciji sa tradicionalnijim pristupom vodopada.

Related Works