“Vreme je novac” – Metod ostvarene vrednosti

Najnoviji trendovi

Osnovne informacije

  • Naslov: Metod ostvarene vrednosti
  • Namena: Praćenje realizacije projekta
  • Mere: Vremenski i troškovni indeksi efikasnosti izraženi u novcu
  • MS Project: tabelarni i grafički prikazi metode

Opis

Metod ostvarene vrednosti će vam dati odgovore na pitanja: Koliko mi je finansijskih sredstava potrebno od tog trenutka do kraja projekta? Koliko će me koštati sva ta odlaganja aktivnosti u novčanim jedinicama? Kolika su odstupanja od planiranih vrednosti? Koliko iznosi projekcija troškova u tom trenutku za ceo projekat?

IPMA objašnjenje PMI objašnjenje

Related Works